Infografiky

 

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií v roku 2019

V infografikách o dlhodobej udržateľnosti verejných financií sa dozviete zaujímavé informácie o tom, ako by sa vyvíjali verejné financie v najbližších 50 rokoch za predpokladu, že sa súčasné nastavenia politík nezmenia, aký vplyv na ne majú demografické zmeny a ekonomický rast.

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií v roku 2017

V infografikách o dlhodobej udržateľnosti verejných financií sa dozviete zaujímavé informácie o tom, ako by sa vyvíjali verejné financie v najbližších 50 rokoch za predpokladu, že sa súčasné nastavenia politík nezmenia, aký vplyv na ne majú demografické zmeny a ekonomický rast.

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií v roku 2015

V infografikách o dlhodobej udržateľnosti verejných financií sa dozviete zaujímavé informácie o tom, ako by sa vyvíjali verejné financie v najbližších 50 rokoch za predpokladu, že sa súčasné nastavenia politík nezmenia, aký vplyv na ne majú demografické zmeny a ekonomický rast a čo je medzigeneračná spravodlivosť.

Rozpočet VS na roky 2016 až 2018

V našich infografikách nájdete všetky podstatné informácie o rozpočte verejnej správy, o jeho príjmoch a výdavkoch, o konsolidácii a o opatreniach, ktoré sú zahrnuté v rozpočte.

Demografický vývoj a jeho vplyv na verejné financie

V infografikách sa dozviete o vývoji vekovej štruktúry populácie, o tom, čo ju ovplyvňuje, a aký vplyv má starnutie populácie na verejné financie. Takisto sa dočítate, v ktorých štyroch oblastiach existuje priestor na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií

V infografikách o dlhodobej udržateľnosti verejných financií sa dozviete zaujímavé informácie o tom, ako by sa vyvíjali verejné financie v najbližších 50 rokoch za predpokladu, že sa súčasné nastavenia politík nezmenia, aký vplyv na ne majú demografické zmeny a ekonomický rast a čo je medzigeneračná spravodlivosť.

Dlhová brzda

V infografike sa dozviete o aktuálnom vývjoji verejného dlhu a o tom, ako funguje dlhová brzda.

Rozpočet VS na roky 2015 až 2017

V našich infografikách nájdete všetky podstatné informácie o rozpočte verejnej správy, o jeho príjmoch a výdavkoch, o konsolidácii a o opatreniach, ktoré sú zahrnuté v rozpočte.

Pravidlo o vyrovnanom rozpočte (tzv. fiškálny kompakt)

V infografikách sa dozviete o pravidle o vyrovnanom rozpočte, hlavných dôvodoch jeho zavedenia, ako prebieha hodnotenie a aké sú úlohy jednotlivých inštitúcií. Takisto sa dozviete, kde sa nachádzame na ceste k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa.