Michal Horváth - člen RRZ (2012 - 2015)

Michal Horváth - člen RRZ (2012 - 2015)
Michal Horváth bol členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v období 27.6.2012 - 2.7.2015. Študoval špecializáciu finančný manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a ekonómiu verejného sektora na University of York vo Veľkej Británii. Doktorát z ekonómie v oblasti optimálnej súčinnosti menovej a fiškálnej politiky získal na University of St Andrews vo Veľkej Británii. V rokoch 2000 až 2002 pracoval ako asistent na oddelení výskumu v bratislavskej pobočke ING Bank. V rokoch 2003 a 2004 bol poradcom štátneho tajomníka a riaditeľom Inštitútu sociálnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. V rokoch 2007 až 2010 pôsobil ako poradca ministrov financií pre otázky eurozóny a zastupoval Slovenskú republiku v Hospodárskom a finančnom výbore Európskej únie. V rokoch 2009 až 2014 pôsobil ako výskumný pracovník na Oxfordskej univerzite. Momentálne vyučuje na Univerzite v Yorku vo Veľkej Británii. Pravidelne publikuje v medzinárodných odborných časopisoch a bol spoluautorom koncepcie, ktorá viedla k ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Je fanúšik futbalu, rád lezie po holých úbočiach Škótskej vysočiny a svoje potulky svetom dokumentuje objektívom fotoaparátu.