Demografický vývoj a jeho vplyv na verejné financie

  
Starnutie populácie   Starnutie populácie II.   Starnutie populácie III.

Vizualizácia demografického vývoja a vekovej štruktúry v najbližších 50 rokoch. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)
 
   
Plodnosť, dĺžka života a čistá migrácia - faktory ovplyvňujúce vekovú štruktúru. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU
   
Vplyv starnutia obyvateľstva na verejné financie a možnosti, ako vývoj zlepšiť. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)