Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018

Spolu s hodnotením rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 prinášame aj stručný grafický prehľad základných ekonomických ukazovateľov a ich predpokladaný vývoj.


Vláda na rok 2016 deklaruje v porovnaní s očakávaným výsledkom v roku 2015 zníženie deficitu o 0,8 % HDP na úroveň 1,93 %. Na dosiahnutie tohto zlepšenia musela vláda prijať opatrenia vo výške 0,6 % HDP, nakoľko deficit by vplyvom existujúcich mechanizmov automaticky klesol aj bez jej zásahov o 0,3 % HDP.


 
Návrh rozpočtu predpokladá pri splnení stanovených rozpočtových cieľov postupný pokles hrubého dlhu z úrovne 53,6 % HDP v roku 2014 na úroveň 48,9 % HDP v roku 2018. V strednodobom horizonte by dlh mal poklesnúť o 4,7 % HDP.