Pravidlo o vyrovnanom rozpočte (tzv. fiškálny kompakt)

  
Pravidlo o vyrovnanom rozpočte   Hodnotenie pravidla o vyrovnanom rozpočte   Plnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte

Popis pravidla, hlavné dôvody jeho zavedenia a úlohy jednotlivých inštitúcií. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)
 
   
Čo hodnotíme, kedy sa pravidlo neuplatňuje a kedy je potrebné spustiť korekčný mechanizmus. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU
   
Cesta zo štartovacej pozície v roku 2012 k dosiahnutiu strednodobého cieľa v roku 2017 a výsledok hodnotenia RRZ. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)