Rozpočet VS na roky 2016 až 2018

 

Rozpočet verejnej správy I.   Rozpočet verejnej správy II.   Štruktúra príjmov a výdavkov I.

Vizualizácia celkových príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy v ich základnej štruktúre. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)
 
   
Dôležité informácie, pojmy a čísla súvisiace so saldom rozpočtu a verejným dlhom, vrátane ich historického vývoja. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU
   
Príspevky a historický vývoj daní, odvodov a iných príjmov rozpočtu verejnej správy spolu s najvýraznejšími legislatívnymi zmenami. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)
     
         
Štruktúra príjmov a výdavkov II.   Opatrenia zahrnuté v rozpočte   Konsolidačné úsilie
 
Štruktúra výdavkovej strany rozpočtu a rozdelenie výdavkov podľa subjektov verejnej správy. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)
   
Veľkosť a zloženie opatrení zahrnutých v rozpočte a porovnanie so situáciou, ak by parlament a samosprávy neprijímali žiadne nové zákony a opatrenia. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)
 
   
Predstavenie pojmov štrukturálne saldo a konsolidačné úsilie a popis významu štrukturálnych ukazovateľov pri hodnotení vládnych politík. (Pre stiahnutie infografiky vo formáte .PDF kliknite TU)
         
         
         
Stiahnuť všetky infografiky vo formáte .PDF TU.