Tretie stretnutie panelu poradcov

Tretie stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 30. septembra 2016 v Bratislave a preberali sa na ňom témy hodnotenia fiškálnych rizík, zavedenie výdavkovývh limitov, nastavenie minimálnych štandardov fiškálnych rámcov a mikrosimulačné modely. 

Na fotke zľava: Daniele Franco, Ľudovít Ódor, Ivan Šramko, Kevin Page, George Kopits, Michal Horváth a Viktor Novysedlák. Viac o poradcoch RRZ si môžete prečítať v ich krátkych osobných profiloch.


Záznam zo stretnutia (tzv. minutes, v angličtine) môžete nájsť v prílohe dole.

Stiahnite si