Modely RRZ

 

SLOPEM - Slovak Pension Model

Model SLOPEM (Slovak Pension Model), je napísaný v prostredí MATLAB. Ide o kohortný model určený na dlhodobé projekcie dôchodkového systému a kvantifikáciu dlhodobých vplyvov legislatívnych zmien. Má tri moduly: demografický, makroekonomický (vrátane trhu práce) a penzijný.

SIMTASK

SIMTASK je simulačný model slovenského daňového a sociálneho systému. Umožňuje sledovať vplyv zmien v daniach z príjmu (zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb a dohodárov), v sociálnych a zdravotných odvodoch platených zamestnancami aj zamestnávateľmi. V oblasti sociálnych dávok umožňuje sledovať dopady zmien v rodinných dávkach (príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa a rodičovský príspevok) a v dávke v hmotnej núdzi.