Dlhodobá udržateľnosť verejných financií v roku 2017

 

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti   Citlivostné scenáre

 
 
 
   
 
Prístup k vyhodnocovaniu udržateľnosti   Základný scenár vývoja rozpočtu verejnej správy