Viktor Novysedlák

Výkonný riaditeľ Kancelárie RRZ
Rozpočtový semafor

Rozpočtový semafor

Minulý týždeň som vo svojom blogu avizoval začiatok pravidelného zverejňovania našich mesačných prognóz. Prvá prognóza daňových príjmov a makroekonomická prognóza už boli publikované na našej webstránke, od dnes začíname zverejňovať aj náš tretí výstup - rozpočtový semafor.

Začíname zverejňovať mesačné prognózy

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) vykonáva mnoho úloh, ktoré slúžia ako podklad pre vypracovanie stanovísk Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Je preto v záujme RRZ aj širokej odbornej verejnosti, aby boli zverejnené všetky relevantné informácie, ktoré sú v pozadí realizácie týchto úloh. Dávame tým príležitosť, aby ktokoľvek mohol podrobiť naše výstupy kritike. Nevnímame to ako negatívum, ale ako príležitosť neustále napredovať.