Daňová prognóza - mesačné dane (február 2021)

Kancelária RRZ (KRRZ) mesačne monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov verejnej správy a aktualizuje prognózu pre bežný rok. Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy (RVS) a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Prognóza vstupuje do Rozpočtového semaforu.

+ VIAC O PROGNÓZE + METODIKA + PRESNOSŤ

medzimesačne   rvs   vpdp
nom   nom   nom
rel   rel   rel

 

 

Vývoj daňových prognóz v roku 2021 (odchýlky od rozpočtu)
Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči schválenému rozpočtu VS a ostatnému VpDP
 


Viac informácií nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.

Stiahnite si