Krátkodobá prognóza ekonomiky (december 2018)

Hlavné makroekonomické ukazovatele ako hrubý domáci produkt (HDP) sú dostupné na štvrťročnej báze a sú oficiálne publikované až niekoľko týždňov po ukončení štvrťroka. Pomocou nowcasting modelov je možné sledovať aktuálny stav ekonomiky v danom štvrťroku využitím rýchlejšie dostupných indikátorov, tzv. predstihových indikátorov. Keďže potenciálne riziká aktuálneho vývoja rozpočtu verejnej správy môžu vychádzať i z neaktuálnych makroekonomických predpokladov, je cieľom tzv. nowcasting modelov s dostatočným časovým predstihom identifikovať výraznejšie riziká aktuálneho makroekonomického vývoja. Kancelária RRZ sleduje riziká vývoja HDP, jeho dopytových zložiek, vývoj miezd, inflácie a zamestnanosti, a porovnáva ich s aktuálnou prognózou Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP), na ktorej je založený rozpočet na najbližšie roky.

+ VIAC O NOWCASTINGU + METODIKA + PRESNOSŤ

odhad rastu HDP 4Q 2018   odhad rastu HDP 1Q 2019   odhad rastu HDP 2018
nom   nom   nom
rel   rel   rel

Aktuálny technický odhad HDP naznačuje v poslednom štvrťroku 2018 oproti tretiemu štvrťroku spomalenie medzikvartálneho rastu z 1,1 % na 0,9 %. Z údajov známych k 18. 12. 2018 bude tak na základe odhadu rast HDP za celý rok 2018 na úrovni 4,3 %, čo je voči prognóze Výboru pre makroekonomické prognózy zo septembra 2018 vo výške 4,1 % HDP pozitívna odchýlka vo výške +0,2 percentuálneho bodu.

Aktuálny odhad štvrťročného reálneho rastu HDP

 

Riziká vývoja makroekonomických indikátorov na 4Q 2018 (+,-)

Najvýznamnejšie riziká spojené s vývojom ekonomiky:
  • Horší vývoj obchodu u našich zahraničných partnerov naznačuje naďalej riziko spomalenia nášho vývozu, posledné údaje z októbra 2018 však stále ukazujú silný rast odpracovaných hodín i objednávok v domácom priemysle.
Pozitívny vývoj ekonomiky:
  • Pozitívny trend na trhu práce sa naďalej prejavuje rýchlejším rastom zamestnaneckých príjmov, rovnako ako pokračujúcim poklesom počtu nezamestnaných.

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.
 
Stiahnite si
  • 2018_12_krrz_nowcast_final.pdf [578,3kB], 20.12.2018
  • 2018_12_krrz_nowcast_data.xlsx [25,2kB], 20.12.2018
  • 2018_11_krrz_nowcast_final.pdf [691kB], 20.11.2018
  • 2018_10_krrz_nowcast_final.pdf [508kB], 18.10.2018