Krátkodobá prognóza ekonomiky (máj 2021)

Hlavné makroekonomické ukazovatele ako hrubý domáci produkt (HDP) sú dostupné na štvrťročnej báze a sú oficiálne publikované až niekoľko týždňov po ukončení štvrťroka. Pomocou nowcasting modelov je možné sledovať aktuálny stav ekonomiky v danom štvrťroku využitím rýchlejšie dostupných indikátorov, tzv. predstihových indikátorov. Keďže potenciálne riziká aktuálneho vývoja rozpočtu verejnej správy môžu vychádzať i z neaktuálnych makroekonomických predpokladov, je cieľom tzv. nowcasting modelov s dostatočným časovým predstihom identifikovať výraznejšie riziká aktuálneho makroekonomického vývoja. Kancelária RRZ (KRRZ) sleduje riziká vývoja HDP, jeho dopytových zložiek, vývoj miezd, inflácie a zamestnanosti, a porovnáva ich s aktuálnou prognózou Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP), na ktorej je založený rozpočet na najbližšie roky.

+ VIAC O NOWCASTINGU + METODIKA + PRESNOSŤ

popis   popis   popis
qoq   qoq   krrz
yoy   yoy   vpmp

 

Aktuálny odhad štvrťročného rastu reálneho HDP
 

popisPodrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.
 
Stiahnite si