Štvrté stretnutie panelu poradcov

Štvrté stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 5. októbra 2018 v Bratislave. Diskutovalo sa o prístupoch RRZ k monitorovaniu aktuálneho makroekonomického vývoja a vývoja verejných financií, metódach vyhodnocovania vplyvov prijímaných opatrení a analýzy súvisiace s udržateľnosťou dlhu. Okrem technických oblastí sa diskutovalo aj o tom, akým spôsobom by bolo najvhodnejšie komunikovať činnosť a výstupy RRZ. Člen panelu George Kopits prezentoval závery zo svojej nedávnej štúdie pre Európsky parlament "How could the Stability and Growth Pact be simplified?" Stretnutia sa na pozvanie súčasných členov RRZ zúčastnili aj jej bývalí členovia, Ľudovít Ódor a Michal Horváth. Z pracovných dôvodov sa tohtoročného stretnutia nemohli zúčastniť Daniele Franco a Simon Wren-Lewis. Naopak, s veľkým potešením sme uvítali, že do panelu poradcov prijal pozvanie Jeromin Zettelmeyer.

 

Na fotke zľava: Viktor Novysedlák, Jeromin Zettelmeyer, Anetta Čaplánová, Ivan Šramko, Ľudovít Ódor, Juraj KotianGeorge Kopits, Michal Horváth, Kevin Page. Viac o poradcoch RRZ si môžete prečítať v ich krátkych osobných profiloch.


Záznam zo stretnutia (tzv. minutes, v angličtine) môžete nájsť v prílohe nižšie.

Stiahnite si