Dôchodkový vek

Zavedenie hornej hranice (tzv. zastropovanie) dôchodkového veku na 64 rokov by negatívne ovplyvnilo dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Pripravili sme pre vás videá členov RRZ a reakcie na argumenty, ktoré zaznievajú v spoločenských diskusiách.
 

V debatách o strope dôchodkového veku sa opakujú argumenty, z ktorých väčšina vychádza z neúplných, alebo len čiastkových informácií. Niektoré z nich možno označiť za mýty. Reakcie RRZ zobrazíte kliknutím na jednotlivé argumenty.

(+) Argument č.1:Nemožno sa na to pozerať cez čísla, ide o ľudí.
(+) Argument č.2:Sociálna poisťovňa je v dobrej ekonomickej kondícii.
(+) Argument č.3:Výdavky na penzie sú nízke.
(+) Argument č.4:Starnutiu neverím. Nevieme, čo bude o 20 rokov.
(+) Argument č.5:Treba podporiť rodinnú politiku.
(+) Argument č.6:Dôchodkový vek nemôže rásť donekonečna.
(+) Argument č.7:Dôchodkový vek 68 rokov? Dôchodok si neužijem.
(+) Argument č.8:Pri jednotnom dôchodkovom veku nepodporujeme ženy s deťmi.
(+) Argument č.9:Slovák si dôchodok užije najmenej rokov.
(+) Argument č.10:Dôchodku sa vôbec nedožijem.
(+) Argument č.11:Dodatočné roky života nežijeme v zdraví.
(+) Argument č.12:Mám svoj vek, nevládzem toľko.

Viac sa dočítate v komentári RRZ Dôchodkový vek: mýty a fakty a v kvantifikácii vplyvu zavedenia hornej hranice dôchodkového veku.

Dôchodkový vek sa každoročne upravuje podľa vývoja dĺžky života. Vypočítajte si svoj dôchodkový vek podľa aktuálnej legislatívy a prognózy RRZ.