Daňové príjmy samospráv (marec 2021)


Dňa 25. marca 2021 prebehlo zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o aktuálnych odhadoch prinášame strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2021-2024 vyplývajúcu zo záverov Výboru zverejnených 6. apríla 2021.

 
Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb

Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Použité sú prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2021. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza z marcovej prognózy Výboru pre daňové prognózy.
 

Stiahnite si
  • rrz_dane_mesacne_2021_03.xlsx [2,41MB], 08.04.2021