Daňové príjmy samospráv (marec 2020)


Zverejnili sme prvú verziu dokumentu, ktorý pripravila RRZ s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

Dokument obsahuje tri scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v tomto roku a vládne opatrenia v rôznom trvaní. Jednotlivé makroekonomické scenáre majú vplyv na výnos DPFO cez odhadovaný vývoj mzdovej bázy. Opatrenia vlády, ktoré sú v odhadoch započítané, obsahujú balíček opatrení z 18. marca 2020 a dočasne upravené pravidlá pri čerpaní PN a OČR, ktoré spôsobia výpadky dane.
  • Scenár 1: pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní jeden mesiac
  • Scenár 2: pokles HDP o 5 % + opatrenia v trvaní dva mesiace
  • Scenár 3: pokles HDP o 10 % + opatrenia v trvaní tri mesiace
Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb

Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Použité sú prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2020. Základný odhad KRRZ vychádza z mesačných daňových prognóz a je pravidelne aktualizovaný. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza z februárovej prognózy Výboru pre daňové prognózy.

Všetky odhady DPFO pre obce a VÚC sú súčasťou dátového súboru.

Stiahnite si
  • rrz_dane_mesacne_2020_03_sars.xlsx [1,8MB], 24.03.2020