Daňové príjmy samospráv (VpDP december 2020)


Dňa 4. decembra 2020 prebehlo per rollam zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o aktuálnych odhadoch prinášame strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2020-2023 vyplývajúcu zo záverov Výboru zverejnených 7. decembra 2020.

 
Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb

Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Použité sú prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2020. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza z decembrovej prognózy Výboru pre daňové prognózy.
 

Stiahnite si
  • rrz_dane_mesacne_2020_12_vpdp.xlsx [1,42MB], 08.12.2020