Daňové príjmy samospráv (VpDP jún 2020)


Dňa 25. júna 2020 zasadal Výbor pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o aktuálnych odhadoch prinášame strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2020-2023 vyplývajúcu zo záverov Výboru zverejnených 30. júna 2020.
 
Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb

Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Použité sú prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2020. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza z júnovej prognózy Výboru pre daňové prognózy.
 

Stiahnite si
  • rrz_dane_mesacne_2020_06_vpdp.xlsx [1,42MB], 30.06.2020