Daňové príjmy samospráv (VpDP apríl 2020)


Dňa 16. apríla 2020 mimoriadne zasadal Výbor pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 prinášame strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2020-2023 vyplývajúcu zo záverov Výboru zverejnených 23. apríla 2020.
 
Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb

Výpadok výnosu DPFO za rok 2020 možno podľa prognózy Výboru očakávať na úrovni medzi našim prvým a druhým scenárom spred mesiaca. Nenaplnil sa krajný scenár. Vláda prijala opatrenia, najmä preplácanie miezd zamestnancov, ktoré tlmia negatívny dopad aktuálnej situácie na výnos DPFO. Nový odhad RRZ zverejníme na tejto stránke.
 
Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Použité sú prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2020. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza z mimoriadnej aprílovej prognózy Výboru pre daňové prognózy.
 

Stiahnite si
  • rrz_dane_mesacne_2020_04_vpdp.xlsx [1,42MB], 24.04.2020