Dlhodobá udržateľnosť verejných financií v roku 2019

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti   Základný scenár vývoja rozpočtu verejnej správy   Dlhodobá udržateľnosť sa zhoršila aj bez pandémie
   

Viac informácií nájdete v správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií.