Piate stretnutie panelu poradcov

Piate stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutoční prvýkrát virtuálne dňa 16. septembra 2020. Popri zmene formátu nastala aj zmena v paneli - Jeronim Zettelmeyer sa pre svoj pôsobenie v medzinárodnom menovom fonde vzdal pozície poradcu. Pozvanie medzi poradcov prijala emeritná profesorka University of Essex Holly Sutherland, pre ktorú bude stretnutie premiérou.

Tohtoročný panel bude mať dva hlavné body:
  1. OECD správa o fungovaní a pôsobnosti Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
  2. Diskusia o možných úpravách zákona o rozpočtovej zodpovednosti s dôrazom na zmeny v dlhovej brzde v kontexte pandémie SARS-CoV-2

Stiahnite si