Ján Tóth

Ján Tóth
predseda Rady

Mgr. Ján Tóth, M.A. je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského. V roku 1995 získal titul B.B.A. na W. Barton School of Business, Wichita State University v USA s ocenením Magna Cum Laude. V roku 1996 mu bol udelený titul M.A. v ekonómii na The Ohio State University v USA. Tu v štúdiu pokračoval absolvovaním postgraduálnej skúšky v makroekonómii, monetárnej a medzinárodnej ekonómii a ako odborný asistent prednášal mikro a makroekonómiu.

V roku 1998 nastúpil do Tatra banky najskôr ako výskumný ekonóm, neskôr ako hlavný ekonóm a stratég. V rokoch 1999 – 2008 pracoval ako hlavný ekonóm a riaditeľ trhových analýz v ING Bank (predtým ING Barings). Potom prešiel na pozíciu hlavného ekonóma UniCredit Bank. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako riaditeľ Inštitútu finančnej politiky a hlavný ekonóm Ministerstva financií. Bol zodpovedným za makroekonomické a daňové prognózy Vlády SR a bol členom výboru pre riadenie dlhu a likvidity. Zastupoval SR pri OECD vo výbore pre hospodársku politiku. Koncom roka 2012 ho prezident vymenoval za viceguvernéra Národnej banky Slovenska pre menovú politiku. V ECB bol členom Výboru pre menovú politiku a zúčastňoval sa menovo-politických zasadaní Rady guvernérov.

Tóth absolvoval viacero školení v Medzinárodnom centre pre menové a bankové štúdie v Ženeve, na Inštitúte MMF vo Viedni a Washingtone, Northwestern University, Barcelona Graduate School of Economics, NY Fed, Bank of England a Švajčiarskej centrálnej banke. Bol členom vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského a predsedom Klubu ekonomických analytikov počas rokov 2002 – 2012. Pravidelne prednáša predmet Hospodárske politiky na Slovensku ako spoločný kurz na 4 slovenských univerzitách.
 

Začiatok funkčného obdobia: 18. septembra 2020 (schválené NR SR dňa 17. septembra 2020) na návrh vlády
Koniec funkčného obdobia: 17. septembra 2027 (7 rokov bez možnosti obnovenia)