Ján Tóth

Predseda RRZ
Ako konceptuálne rozmýšlať o fiškálnych stimuloch v čase krízy

Ako konceptuálne rozmýšlať o fiškálnych stimuloch v čase krízy

Základnou poučkou modernej fiškálnej politiky je vyrovnávať stabilitu ekonomického vývoja. RRZ dlhodobo kritizovala nastavenie slovenskej predkrízovej hospodárskej politiky, ktorá sa riadila úplne opačným princípom: v dobrých časoch nešetrime, ale podeľme sa s ľuďmi. To spôsobuje potom menšiu možnosť pomôcť ekonomike v ťažkých časoch. Vyčerpanosť menovej politiky však kladie stále väčšiu váhu na správne nastavenú fiškálnu politiku.

Ako konceptuálne rozmýšľať o fiškálnej politike v čase krízy

Minulý týždeň som sa (online) zúčastnil stretnutia európskych fiškálnych rád. Stav verejných financií sa v Európe v prvom roku krízy výrazne skomplikoval. Deficity majú vzrásť v priemere o 8% HDP a verejný dlh až o 16% HDP.

Každá z krajín, ktorá sa  zúčastnila stretnutia, nesplní minimálne jednu z dvoch hlavných požiadaviek Paktu rastu a stability – 3% deficit a dlh pod 60%. Európske štáty v týchto časoch finalizujú prípravy na svoje rozpočty pre budúci rok.

Ako by sa v takýchto časoch malo rozmýšľať o fiškálnej politike?

Moja vízia pre RRZ

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je príbehom mimoriadneho úspechu, no výzvy, ktorým čelíme, budú vyžadovať ešte viac. V roku 2011 došlo k malému zázraku, keď ústavná väčšina 146 poslancov schválila ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vznikol tak koncept dlhovej brzdy a navyše sa zriadila nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Hoci sú tieto veci často spájané, v realite aktívna úloha RRZ v dlhovej brzde nie je. Dnes po deviatich rokoch od schválenia zákona a po ôsmich rokoch od vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vieme vyhodnotiť, ako to funguje a kam by sme sa ešte mohli posunúť.