Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

   -     -  


Požiadavky

1|2
Dátum
prijatia
Názov požiadavky Číslo požiadavky Zadávateľ Termín
dodania
08.06.2021 Stanovisko RRZ k návrhu ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe RRZ 08.06.2021
02.06.2021 Otázky a odpovede k novele zákona o štátnom rozpočte RRZ 02.06.2021
26.03.2021 Stanovisko RRZ k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR RRZ 26.03.2021
14.12.2020 Stanovisko RRZ k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme RRZ 14.12.2020
08.12.2020 Stanovisko RRZ k novele Ústavy SR RRZ 08.12.2020
23.11.2020 Stanovisko RRZ k návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti RRZ 23.11.2020
19.05.2020 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície KO-2020/02 RRZ 20.05.2020
20.03.2020 Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19 KO-2020/01 RRZ 20.03.2020
07.06.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane KO-2019/05 RRZ 07.06.2019
03.05.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zníženie sadzby DPPO na 15% KO-2019/04 RRZ 03.05.2019
17.04.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zníženie DPH na potraviny KO-2019/03 RRZ 17.04.2019
11.04.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zmena sadzieb poistného na sociálne poistenie KO-2019/02 RRZ 11.04.2019
11.04.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane KO-2019/01 RRZ 11.04.2019
22.02.2019 Stanovisko RRZ k návrhu výdavkových limitov 01/2019 RRZ 22.02.2019
06.11.2018 Kvantifikácia vplyvu zmien v dôchodkovom systéme navrhovaných politickým hnutím OĽANO 07/2018 Poslanecký klub hnutia OĽANO 15.02.2019
10.10.2018 Pripomienky RRZ v rámci MPK k poslaneckému návrhu na zmenu ústavy, ktorým sa stanovuje najvyššia hranica dôchodkového veku 64 rokov 06/2018 RRZ 10.10.2018
18.09.2018 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zavedenie hornej hranice dôchodkového veku 05/2018 RRZ 18.09.2018
03.09.2018 Odvodový bonus 04/2018 Poslanecký klub Sloboda a Solidarita
21.06.2018 Výpočet vývoja miery náhrady príjmu 03/2018 Poslanecký klub Sloboda a Solidarita 15.02.2019
21.02.2018 Stanovisko RRZ k Riadnemu predbežnému stanovisku k Smernici Európskej rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch 02/2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 06.03.2018
1|2