Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

   -     -  


Požiadavky

1|2
Dátum
prijatia
Názov požiadavky Číslo požiadavky Zadávateľ Termín
dodania
19.05.2020 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície KO-2020/02 RRZ 20.05.2020
20.03.2020 Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19 KO-2020/01 RRZ 20.03.2020
07.06.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane KO-2019/05 RRZ 07.06.2019
03.05.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zníženie sadzby DPPO na 15% KO-2019/04 RRZ 03.05.2019
17.04.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zníženie DPH na potraviny KO-2019/03 RRZ 17.04.2019
11.04.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zmena sadzieb poistného na sociálne poistenie KO-2019/02 RRZ 11.04.2019
11.04.2019 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane KO-2019/01 RRZ 11.04.2019
22.02.2019 Stanovisko RRZ k návrhu výdavkových limitov 01/2019 RRZ 22.02.2019
06.11.2018 Kvantifikácia vplyvu zmien v dôchodkovom systéme navrhovaných politickým hnutím OĽANO 07/2018 Poslanecký klub hnutia OĽANO 15.02.2019
10.10.2018 Pripomienky RRZ v rámci MPK k poslaneckému návrhu na zmenu ústavy, ktorým sa stanovuje najvyššia hranica dôchodkového veku 64 rokov 06/2018 RRZ 10.10.2018
18.09.2018 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zavedenie hornej hranice dôchodkového veku 05/2018 RRZ 18.09.2018
03.09.2018 Odvodový bonus 04/2018 Poslanecký klub Sloboda a Solidarita
21.06.2018 Výpočet vývoja miery náhrady príjmu 03/2018 Poslanecký klub Sloboda a Solidarita 15.02.2019
21.02.2018 Stanovisko RRZ k Riadnemu predbežnému stanovisku k Smernici Európskej rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch 02/2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 06.03.2018
24.01.2018 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zavedenie hornej hranice veku odchodu do dôchodku na úrovni 65 rokov 01/2018 Poslanecký klub hnutia OĽANO 16.02.2018
26.07.2017 Stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť - poskytnutie informácií ohľadom stabilizačných mechanizmov 02/2017 doc.Ing.Miroslav Beblavý, PhD., poslanec NRSR 22.08.2017
21.03.2017 Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti 01/2017 RRZ 21.03.2017
27.09.2016 Stanovisko RRZ k poslaneckej novele zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 03/2016 Poslanecký klub strany SaS 01.12.2016
06.09.2016 Stanovisko RRZ k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH 02/2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19.10.2016
29.06.2016 Stanovisko RRZ k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 01/2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19.07.2016
1|2